Webbannonser är den helt dominerande inkomstkällan för de stora webbplatserna, och denna kanal för annonsering ökar på andra massmediakanalers bekostnad. Vid sidan av rent kommersiella ersättningar förekommer också en ersättningsform med byte, där en webbplats i utbyte för att upplåter en plats på sin webbsida får en banner för sin egen sida visad på andra webbsidor.

HemsidaCentrum producerar två sorter banner, enkela och animerade banner. Ni får design och produktionen av banner som är konkeranskraftiga och speglar er budskap på bästa möjliga sätt.

Vi har låga priser för banner. För pris information för banner, se priser på huvud menu.


Se nedanstående banner som exempel