e-Post Utskick

e-Postmarknadsföring är ett begrepp som används om adresserad e-Postreklam (edr) som marknadsföringskanal. Ofta skickas reklamen i form av html-formaterad e-Post. ”Direktreklam via e-post" och "elektronisk direktreklam" är andra namn på denna typ av marknadsföring. Liknande tekniska tillvägagångssätt används även för att skicka ut nyhetsbrev, information, pressreleaser eller inbjudningar.

Vi design och producerar era e-Post utskick och skickar ut de till er målgrupp. e-Post Utskicken skickas ut till önskad antal mottagare i er målgrupp. Vårt e-post register har cirka 200.000 bransch och nyckelord sorterade mottagare. e-post Utskicken informerar om er budskap och/eller er ebjudande mm direkt till er önskad målgrupp.

Vi har låga priser för e-post Utskick. För pris information för e-post Utskick, se priser på huvud menu eller kontakta oss för offert.