SSL

Posted By: Niik Hojjati In: Tjänster On: Wednesday, November 19, 2014 Comment: 0 Hit: 2107

Secure Sockets Layer (SSL) är en säkerhetsmekanism som används för att kryptera kommunikationen mellan två enheter.

Ofta är ena sidan en webbserver (ex. onlinebutik) och den andra är en webbläsare (ex. Internet Explorer, Chrome eller Firefox).

Tanken med att kryptera data som sänds till och från dessa två enheter är att ingen annan på nätverket (oftast internet) ska kunna avlyssna eller manipulera informationen. Handlar man på internet så faller det sig naturligt att man använder SSL för att kryptera ex. kreditkortsinformation. Även mindre "kritiska" data, ex. lösenord, bör krypteras men det är inte lika vanligt, då det belastar webbservern mer än om kryptering inte används. Högre belastning innebär större fördröjning och högre driftkostnader för webbservern och de kostnaderna har kanske högre prioritet än användarnas säkerhet.

SSL kan med fördel användas för ökat integritetsskydd på Internet och därmed för att omöjliggöra, eller i vart fall kraftigt försvåra, att avlyssna trafiken.

Beställa HTTPS Här!

Comments

Leave your comment